Dezvoltarea tehnologică din ultimii ani a permis colectarea de date extrem de variate și cu un grad de complexitate crescută. Instituțiile de stat, sectorul non-guvernamental și mediul de afaceri devin tot mai intens conectate la tehnologia informațională și de comunicare, fapt care conduce la crearea de baze de date complexe și la nevoia de analiză, evaluare și raportare a datelor. Centrul pentru Știința Datelor apare ca urmare a acestei tendințe și constituie un colaborator, mediator sau consultant cu credibilitate, pentru activitățile specifice lucrului cu date complexe sociale, organizaționale, spațiale și economice.