Analiza datelor statistice a jucat un rol foarte important atât în conturarea studiilor sociale și au o tradiție la Universitatea din Cluj prin Kenéz Béla care preda statistică economică și socială începând cu 1907. A doua generație interbelică, elevi direcți ai lui Kenéz Béla, integrează statistica aplicată în diferitele ramuri de studiu al socialului, fiind figuri cheie în formarea generației din 1970 de la Universitatea Babeș-Bolyai. Studiile sociologice, economice, politologie, geografice și de psihologie oferă cursuri formatoare de statistică începând cu anii 1970. În cadrul Laboratorului de Sociologie se formalizează colaborarea cu Centrul de Calcul de la Catedra de Matematică, unde statistica aplicată devine treptat domeniu de specializare doctoral. În același timp, cadrele didactice din cadrul catedrei de economie politică beneficiază de o lungă colaborare cu colegii de la Facultatea de Geografie în analiza datelor pentru descrierea profilului teritorial, ca parte a tradiției gustiene a echipelor multidisciplinare și a echipelor de planificare teritorială. Facultatea de Geografie extinde această tradiție prin intermediul geostatisticii, o ramură a statisticii care se concentrează pe seturi de date spațiale sau spațio-temporale. Dezvoltată inițial pentru prognoze geologice, se aplică în prezent în diverse discipline: geografie fizică și umană, hidrologie, meteorologie, studii de mediu și ecologia peisajului.

Între timp, natura datelor, a capacităților tehnice de calcul și a algoritmilor s-a schimbat în mod semnificativ. Provocările contemporane sunt legate de date mari (big data), învățare asistată (machine learning) și inteligență artificială (artificial intelligence) în analiza proceselor sociale și economice, cu componentele lor spațiale și temporale. Este nevoie de a apela la tradiția comună de cercetare și predare, precum și de a reimagina protocoale comune interdisciplinare pentru a adânci cunoașterea comună, a inova, a investiga metode noi de cercetare a socialului și de a chestiona implicațiile etice a bazelor de date mari despre populație. Un prim efort în acest sens a fost acreditarea unui program postuniversitar și a unui program de master în cadrul Facultății de Sociologie și Asistență Socială având ca obiect de învățare, integrarea și analiza datelor complexe.