Rețele cooperative strategice: O explorare a rețelelor de tehnologia informației din Cluj

InfoDescriereObiectiveRezultateContact

Titlul: Rețele cooperative strategice: O explorare a rețelelor de tehnologia informației din Cluj
Acronim: RoTech
Codul: PN-III-P1-1.1-TE-2016-1691
Finanțator: Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI)
Număr contract: 76/02.05.2018
Perioada de desfășurare: 2018-2020
Instituția Gazdă: Universitatea Babeș-Bolyai
Aria de cercetare: studii despre știință și tehnologie; structură socială și mobilitate socială; rețele sociale de telecomunicții si tehnologia informației
Cuvinte cheie: sociologie economică, studii urbane, rețele cooperative, lanțuri de valoare globale.
Membri echipei:

  • Norbert Petrovici, director de proiect
  • Neda Deneva, cercetător științific
  • Anca Chiș, student masterand
  • Ionuț Foldes, student doctorand

Industria tehnologiei informației (IT) este unul dintre cele mai importante sectoare economice din România, fiind al doilea cel mai mare contribuitor la creșterea PIB. În București și Cluj, cele două cele mai mari piețe de IT, numărul companiilor și, prin urmare, numărul de angajați este în creștere rapidă. Aproximativ 75% din activitatea industriei IT românești constă în muncă externalizată (outsourcing), rezultând într-o lipsă de inovație. În ciuda relevanței sale economice și sociale, există puține studii care să explice dezvoltarea sa în context național și, mai ales internațional. Proiectul își propune să explice poziția geo-economică a României pe piața internațională de IT luând în considerare procesele de localizare și internalizare, rețelele dintre firme și cadrele instituționale. Aspectele inovative rezidă în abordarea multi-dimensională pentru a explora industria IT în timpul procesului de internationalizare​ ​și​ ​integrare​ ​pe​ ​piața​ ​și​ ​lanțul​ ​valoric​ ​globale.


Obiectivele proiectului sunt:

  • Cartografierea structurilor și rețelelor locale și internaționale în care diferite tipuri de companii sunt încorporate;
  • Înțelegerea rolului și efectelor cadrului de reglementare în care se dezvoltă industria IT din Cluj-Napoca, printr-o analiză de politici publice și interviuri cu actori guvernamentali și non-guvernamentali;
  • Investigarea diferitelor tipuri de resurse ale companiilor instrumentale în dezvoltarea capacității de negociere pentru proiecte IT complexe și pentru a avansa în lanțul valoric global; și
  • Formularea de propuneri de politici și recomandări concrete bazate pe rezultatele proiectului pentru a aborda problemele pieței IT românești.

Anul 2018

Raportul științific [deschide aici]

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială

B-dul 21 Dec. 1989 Nr. 128, Cluj-Napoca 400604

Director de proiect

Norbert Petrovici

norbertpetrovici[@]socasis.ubbcluj.ro