Studiu privind accesibilitatea serviciilor publice din municipiul Cluj-Napoca utilizând transportul public

Denumirea contractului: Studiu privind accesibilitatea serviciilor publice din municipiul Cluj-Napoca utilizând transportul public, necesare pentru proiectul “Creșterea transparentei decizionale si simplificarea procedurilor administrative pentru cetățeni – ANTO – CIIC

Nr contract: 666820/24.12.2019

Valoare proiect: 75.000,00 lei

Echipa:

  1. Director: Lec. dr. Pop Cristian-Ioan
  2. Conf. univ. dr. Titus Man, Centrul Interdisciplinar pentru Știința Datelor și Facultatea de Geografie
  3. Drd. Elena-Manuela Bîrsănuc, Facultatea de Geografie
  4. Drd. Ștefana Cioban, Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor
  5. Conf. univ. dr. Norbert Petrovici, Centrul Interdisciplinar pentru Știința Datelor și Facultatea de Sociologie și Asistență Socială
  6. Karina Săcuiu, masterand Facultatea de Sociologie și Asistență Socială
  7. Arh. Călin Florin Lada, colaborator extern Centrul Interdisciplinar pentru Știința Datelor
  8. Anca Chiș, colaborator extern Centrul Interdisciplinar pentru Știința Datelor
  9. Alexandra Petrovici, colaborator servicii de grafică și design