The Centre

About the centre

Centrul Interdisciplinar pentru Știința Datelor funcționează în cadrul Universității Babeș-Bolyai din anul 2019, având ca și motivație optimizarea cadrului instituțional public cu activitatea în domeniul științei datelor. Acesta conține patru arii majore de activitate: (a) crearea și inter-conectarea bazelor de date, (b) explorarea datelor, (c) analize complexe de date, (d) raportarea analizelor. În acest sector lucrează atât personal cu o cunoaștere a limbajelor de programare și interogare a bazelor de date (hard statistics), cât și personal cu calificări în prelucrarea statistică a datelor și interpretarea lor (soft statistics).
Centrul Interdisciplinar pentru Știința Datelor are un caracter inter și multidisciplinar, fiind fondat prin cooperarea dintre Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Facultatea de Geografie, Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării și Facultatea de Studii Europene.

Pe lângă implicarea colectivului de cadre didactice și de cercetare de la cele cinci facultăți, Centrul Interdisciplinar pentru Știința Datelor include în componența sa organizațională reprezentanți ai instituțiilor publice locale, actori din sectorul de afaceri și non-guvernamental. Astfel, Centrul Interdisciplinar pentru Știința Datelor își îndreaptă atenția asupra nevoilor existente atât în mediul academic cât și în sectorul privat și sectorul public mai larg.

 

Objectives

Dezvoltarea unui cadru instituțional pentru demararea de programe și proiecte destinate analizei datelor, interpretării datelor, prognozei și diseminării rapoartelor de cercetare cantitativă, prin înființarea Centrului Interdisciplinar pentru Știința Datelor.

Crearea unui spațiu interdisciplinar de analiză a datelor care presupune tipuri de cunoștințe din arii disciplinare conexe: sociologie, geografie umană, economie, administrație publică și managementul datelor, prin înființarea Centrului Interdisciplinar pentru Știința Datelor.

Aplicarea și dezvoltarea în comun a cunoștințelor și abilităților de prelucrare a datelor statistice și de utilizare a soft-urilor specializate de analiză și reprezentare grafică în rândul membrilor, prin implementarea unor proiecte de cercetare personale sau în colaborare cu instituții publice, ONG-uri și organizații private.

Aprofundarea cunoașterii științifice despre date și analiză statistică și dezvoltarea unei reflexii metodologice critice asupra surselor, calității și potențialului explicativ al datelor, prin organizarea de conferințe, ateliere sau sesiuni de formare destinate membrilor centrului și invitaților externi.

Oferirea unor oportunități de dezvoltare personală și profesională într-un cadru organizat și susținut de către Universitatea Babeș-Bolyai, cadrelor didactice sau de cercetare, prin muncă în echipă și schimb de cunoaștere.

Oferirea unei traiectorii profesionale de specializare pentru absolvenții de la programele de licență, masterat și doctorat din cadrul facultăților partenere, prin programe de mentorat, muncă în echipa și transfer de cunoaștere.

Oferirea de consultanță de specialitate colectivelor de cercetare și didactice de la facultățile partenere pe aspecte legate de metodologia de cercetare, calitatea datelor, analiză statistică și raportare, prin colaborări instituționale și științifice.

Obținerea recunoașterii științifice pe plan național și internațional, prin publicații periodice de articole științifice, volume colective și cărți la edituri și jurnale de prestigiu și prin participarea la conferințe științifice de top în domeniul științei datelor și ariilor conexe.

Obținerea recunoașterii profesionale și a capacității CISD de a aduce plus de valoare cunoașterii despre date din partea actorilor din sfera instituțiilor publice, sectorul non-guvernamental și mediul de afaceri, prin stabilirea de parteneriate și colaborări cu institute de cercetare și cu alte organizații publice sau private.

Inovare în lucrul cu date (strângere de date, analiză de date și diseminare), self-learning și team-work, prin inițierea unor programe de mobilitate internațională pentru transfer sau dobândire de cunoaștere în domeniul științei datelor.

Valorificarea datelor disponibile public sau la nivel de organizație prin realizarea de analize statistice, prognoze, raportare sau formularea de propuneri pentru schimbare, îmbunătățire sau soluționare de probleme.

 

History

Centrul Interdisciplinar pentru Știința Datelor funcționează în cadrul Universității Babeș-Bolyai din anul 2019, având ca și motivație optimizarea cadrului instituțional public cu activitatea în domeniul științei datelor. Acesta conține patru arii majore de activitate: (a) crearea și inter-conectarea bazelor de date, (b) explorarea datelor, (c) analize complexe de date, (d) raportarea analizelor. În acest sector lucrează atât personal cu o cunoaștere a limbajelor de programare și interogare a bazelor de date (hard statistics), cât și personal cu calificări în prelucrarea statistică a datelor și interpretarea lor (soft statistics).

Centrul Interdisciplinar pentru Știința Datelor are un caracter inter și multidisciplinar, fiind fondat prin cooperarea dintre Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Facultatea de Geografie, Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării și Facultatea de Studii Europene.

Pe lângă implicarea colectivului de cadre didactice și de cercetare de la cele cinci facultăți, Centrul Interdisciplinar pentru Știința Datelor include în componența sa organizațională reprezentanți ai instituțiilor publice locale, actori din sectorul de afaceri și non-guvernamental. Astfel, Centrul Interdisciplinar pentru Știința Datelor își îndreaptă atenția asupra nevoilor existente atât în mediul academic cât și în sectorul privat și sectorul public mai larg.