The Interdisciplinary Centre  for Data Science

The Interdisciplinary Centre for Data Science

Centrul Interdisciplinar pentru Știința Datelor are un caracter inter și multidisciplinar, fiind fondat prin cooperarea dintre Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Facultatea de Geografie, Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării și Facultatea de Studii Europene.