Fondată pe colaborarea dintre facultățile cu tradiție în analiza datelor, recunoașterea științifică a cercetării din cadrul CISD va fi posibilă prin aparițiile publicistice anuale la edituri și în reviste de specialitate de top internațional și prin comunicări științifice anuale la evenimente de amploare pe plan local și internațional. Membri centrului au experiență bogată în publicarea de texte știintțifice la jurnale de specialitate indexate ISI sau în baze de date recunoscute internațional.


Un obiectiv important îl reprezintă oferirea de consultanță de specialitate colectivelor de cercetare și didactice de la facultățile partenere. De asemenea, pentru că Centrul pentru Știința Datelor își focalizează atenția atât înspre spațiul non-academic, consultanța de specialitate este oferită altor organizații.


Prin cooperarea cu instituțiile publice locale și județene Centrul va contribui cu analize statistice, analize de trend și prognoze alături de consultanță pentru formularea de propuneri de ameliorare sau după caz, soluționare de probleme la nivel local. Colaborarea strânsă cu Primăria în cadrul proiectelor desfășurate de Centru va permite identificarea unor probleme majore cu care se confruntă municipalitatea, analiza datelor publice sau interne și propunerea unor soluții viabile și optime pentru rezolvarea problemelor care vizează locuirea într-un oraș în continuă dezvoltare economică și creștere a populației


Ne dorim să oferim oportunități de dezvoltare personală și profesională cadrelor didactice sau de cercetare din Universitatea Babeș-Bolyai și nu numai. De asemenea, prin implicarea studenților în proiectele noastre oferim traiectorii profesionale de specializare pentru absolvenții de la programele de licență, masterat și doctorat din cadrul facultăților partenere.

Proiecte

Facultățile implicate

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială

Facultatea de Geografie

Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor

Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării

Facultatea de Studii Europene