• Centrul Interdisciplinar pentru Știința Datelor funcționează în cadrul Universității Babeș-Bolyai din anul 2019, având ca și motivație optimizarea cadrului instituțional public cu activitatea în domeniul științei datelor.

    Descoperă mai multe despre noi

DIRECȚII DE ACȚIUNE


Fondată pe colaborarea dintre facultățile cu tradiție în analiza datelor, recunoașterea științifică a cercetării din cadrul CISD va fi posibilă prin aparițiile publicistice anuale la edituri și în reviste de specialitate de top internațional și prin comunicări științifice anuale la evenimente de amploare pe plan local și internațional. Membri centrului au experiență bogată în publicarea de texte știintțifice la jurnale de specialitate indexate ISI sau în baze de date recunoscute internațional.Un obiectiv important îl reprezintă oferirea de consultanță de specialitate colectivelor de cercetare și didactice de la facultățile partenere. De asemenea, pentru că Centrul pentru Știința Datelor își focalizează atenția atât înspre spațiul non-academic, consultanța de specialitate este oferită altor organizații.Prin cooperarea cu instituțiile publice locale și județene Centrul va contribui cu analize statistice, analize de trend și prognoze alături de consultanță pentru formularea de propuneri de ameliorare sau după caz, soluționare de probleme la nivel local. Colaborarea strânsă cu Primăria în cadrul proiectelor desfășurate de Centru va permite identificarea unor probleme majore cu care se confruntă municipalitatea, analiza datelor publice sau interne și propunerea unor soluții viabile și optime pentru rezolvarea problemelor care vizează locuirea într-un oraș în continuă dezvoltare economică și creștere a populațieiNe dorim să oferim oportunități de dezvoltare personală și profesională cadrelor didactice sau de cercetare din Universitatea Babeș-Bolyai și nu numai. De asemenea, prin implicarea studenților în proiectele noastre oferim traiectorii profesionale de specializare pentru absolvenții de la programele de licență, masterat și doctorat din cadrul facultăților partenere.

NOUTĂȚI

  • Impactul automatizării și digitalizării asupra muncii și capitalului

    Datorită transformărilor tehnologice și asimetriilor de putere pe care le conferă controlul acestor tehnologii în lanțurile de producție globale, sursa valorii adăugate s-a transformat în timp. Dacă până în anii 1960 sursa dominantă a realizării valorii a fost la nivel de alcătuire mecanică, în anii 1980, după revoluția tranzistoarelor, sursa dominantă a devenit electronică (Castells, 2002). Ieftinirea chipurilor electronice a făcut ca în anii 2010, […] Descoperă mai multe

Parteneri

Facultățile implicate

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială

Facultatea de Geografie

Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor

Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării

Facultatea de Studii Europene